Politica de privacitat

Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal L'escola de dansa i arts escèniques. CASTING-propietat de Laura Martínez Fernández - us informa que, de conformitat amb la Llei 15/1999 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, les dades relatives a l'alumne que es recullen i corresponen com a matriculat a l'escola, passen a formar part d'un fitxer del que es responsable l'entitat Escola Casting, a fi de poder gestionar,coordinar i seguir la seva trajectòria. Així doncs l'alumne en nom propi o els seus pares / tutors cas de ser menor d'edat, dona el seu consentiment exprés per a que les dades de caràcter personal recollits en el present document i en els que es puguin fer durant la seva pertinença a l'escola com a alumne , puguin ser cedits a aquelles persones u entitats relacionades amb ella sempre i quan sigui per quelcom relacionat amb l'activitat. Les dades de caràcter personal de l'alumne podran ser cedits als fitxers comuns que es puguin crear pel seguiment i la formació acadèmica de l'alumne, així com per la classificació,avaluació d'informes i estadístiques, conforme al que estableix la regulació adient. Així mateix l'alumne , pares o tutors autoritzen expressament a CASTING per a que pugui tractar les dades personals de l'alumne amb la finalitat de remetre-li la informació relativa a cursos,promocions i serveis de l'escola o entitats participades o col.laboradores.